Organizācija ir apņēmusies nodrošināt Personas datu konfidencialitāti un neizpaušanu visiem šīs Tīmekļa vietnes apmeklētājiem, kuri ir iesnieguši informāciju par sevi. Šīs apņemšanās ietvaros esam ieviesuši šo Konfidencialitātes politiku, lai atspoguļotu mūsu apmeklētāju pašreizējo nepieciešamību uzzināt, kādu informāciju par viņiem mēs ievācam, kāpēc mums tā ir nepieciešama un kur tā nonāk, kā arī izpildītu normatīvo aktu prasības. Personas dati aptver jebkuru informāciju par jums, kas var jūs identificēt, vai pēc kuras var pamatoti noteikt jūsu identitāti. SIA “FK Riga”, Latvijā reģistrēta komercsabiedrība, reģ. Nr.40003462947 ir Pārzinis ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas izpratnē.

Kāda veida Personas datus mēs ievācam un glabājam?

Organizācija ievāc tikai tos Personas datus, kas ir nepieciešami vienai vai vairākām mūsu funkcijām vai darbībām. No mūsu klientiem ievāktie Personas dati ietver: vārdu, uzvārdu, adresi, dzimšanas datumu, kontaktinformāciju, maksājumu karšu informāciju, informāciju par likmju darījumiem un konta maksājumiem, kā arī citu informāciju, ko klienti vēlas sniegt vai kas tiem ir jāiesniedz, lai izpildītu normatīvās vai likumā noteiktās prasības.

Kā mēs ievācam jūsu Personas datus?

Personas dati tiek ievākti, reģistrējot jūs mūsu sistēmā. Jums tiek lūgts norādīt savus personas datus, lai reģistrētos Organizācijā, kā arī atvērtu un uzturētu pie mums savu kontu.

Kā jūsu Personas dati tiks izmantoti?

Organizācija apstrādā jūsu personas datus, lai administrētu jūsu kontu mūsu pakalpojumu nodrošināšanas vajadzībām, kontrolētu tīmekļa vietnes lietošanas līmeņus, izpildītu regulējošās un citas normatīvos aktos noteiktās prasības, kā arī uzturētu mūsu sniegto pakalpojumu kvalitāti un drošību. Organizācijai arī glabā šādu informāciju un var to analizēt, ja tas tiek pieprasīts, lai izmeklētu kādu notikušu vai iespējamu noziedzīgo nodarījumu.

Organizācijai ir tiesības ik pa laikam jūs informēt par mūsu, kā arī mūsu saistīto uzņēmumu produktiem un pakalpojumiem, kas, pēc mūsu domām, varētu jūs interesēt, ja esat piekritis šādu mārketinga materiālu saņemšanai, atzīmējot šo opciju. Saskaņā ar jūsu piekrišanu mums ir tiesības jūsu Personas Datus izmantot arī lai veikt profilēšanu un piemērot automātisko lēmumu pieņemšanu atbilstoši šajā Politikā iepriekš norādītajiem mērķiem. Lūdzu ievērojiet, ka jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu un atteikties no šiem pakalpojumiem. Bez jūsu nepārprotamas piekrišanas Jūsu Personas dati netiks nodoti trešajām pusēm.

Organizācijai ir tiesības lūgt jums iesniegt rakstisku pieprasījumu, lai saņemtu mūsu rīcībā esošo informāciju par jums. Mums ir tiesības izmantot jūsu sniegtos Personas datus, lai veiktu attiecīgas krāpšanas novēršanas pārbaudes. Jūsu sniegtie Personas dati var tikt izpausti krāpšanas novēršanas iestādei, kas var pieprasīt mums saglabāt šādu informāciju par jums viņu leģitīmo uzdevumu veikšanai.

Kam un kā var tikt izpausti personas dati?

Organizācijas politika aizliedz mūsu klientu Personas datus izpaust trešajām personām.

Tomēr Organizācijai var tikt pieprasīts izpaust jūsu Personas datus šādos gadījumos:

ja tas ir noteikts vai paredzēts normatīvajos aktos. Piemēram, mēs varam izpaust jūsu Personas datus kompetentai tiesai, pamatojoties uz tās oficiālu pieprasījumu, vai attiecīgi pilnvarotām institūcijām, pamatojoties uz pieprasījumu, kas izdots saskaņā ar normatīvajiem aktiem attiecībā uz nodokļu samaksu;
mēs drīkstam izpaust jūsu Personas datus, ja esat sniedzis mums savu piekrišanu. Jūs varat piekrist savu Personas datu izpaušanai tiešā veidā, piemēram, rakstiski vai mutiski, vai netieši – jūsu rīcības rezultātā, piemēram, publiski apspriežot savas attiecības ar mums plašsaziņas līdzekļos;
mums ir tiesības izpaust jūsu personas datus uzraudzības iestādēm saistībā ar tiešsaistes spēļu godīguma politikas pārbaudi un/vai noziedzīgu nodarījumu novēršanu un konstatēšanu, un personām, ar kurām Organizācija ik pa laikam noslēdz vienošanos par šādu datu apmaiņu attiecīgo mērķu sasniegšanai, un, ja Organizācijai uzskata, ka pastāv pamatots iemesls uzskatīt, ka jūs, iespējams, esat iesaistīts šādu noteikumu vai normatīvo aktu pārkāpšanā, jums ir informācija par šādu noteikumu vai normatīvo aktu pārkāpumu, vai jūs kā citādi radāt apdraudējumu tiešsaistes spēļu procesa godīgumam. Šīs iestādes var izmantot jūsu Personas Datus, lai izmeklētu šādus pārkāpumus un reaģētu uz tiem saskaņā ar piemērojamo normatīvo aktu prasībām;
noteiktos gadījumos jūsu Personas dati var tikt padarīti pieejami specifisku pakalpojumu sniedzējiem, kurus Organizācija ir nolīgusi, kuriem noteikti pienākumi attiecībā uz datu neizpaušanu un kuri ir integrēti mūsu sistēmā lai, nodrošinātu atbalstu mārketinga, spēļu, klientu apkalpošanas un serveru hostinga pakalpojumu sniegšanā.

Sīkdatnes

Piekļūstot mūsu Tīmekļa vietnei, jūs piekrītat mūsu sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar šo Politiku. Sīkdatnes ir nelielas datnes (faili), kas glabā informāciju jūsu datorā vai mobilajā ierīcē un tiek izmantoti:

lai ļautu mums atpazīt jūs un jūsu ierīci, piemēram, identificējot jūsu IP adresi;
nodrošinātu jums labāk pielāgotu mūsu Tīmekļa vietnes izmantošanu;
iegūtu datus, kas mums ļautu saprast, kā apmeklētāji lieto mūsu Tīmekļa vietni, lai mēs varētu to uzlabot.
Lūdzu, ievērojiet, ka jums vienmēr ir iespēja atspējot sīkdatņu lietošanu, izmantojot jūsu tīmekļa vai tālruņa pārlūka iestatījumus.

Cik ilgi mēs glabāsim jūsu Personas datus?

Jūsu Personas dati tiks glabāti tik ilgi, cik tie ir nepieciešami, lai sniegtu jums mūsu pakalpojumus un sasniegtu mērķus, kādiem šie dati tika ievākti. Tas nozīmē, ka mums var būt noteikts pienākums saglabāt jūsu datus, lai izpildītu mums noteiktās juridiskās saistības.

Piekļuve jūsu Personas datiem

Jums vienmēr ir tiesības piekļūt Personas datiem, ko esam par jums ieguvuši. Lai aplūkotu un atjauninātu savus Personas datus, ielogojieties mūsu tīmekļa vietnē ar savu Lietotājvārdu un Paroli un dodieties uz sadaļu Mans konts – Uzstādījumi, lai rediģētu informāciju. Ja vēlaties, varat sazināties ar mūsu Klientu apkalpošanas nodaļu, izmantojot tīmekļa vietnē pieejamo kontaktinformāciju. Turklāt jums ir tiesības labot neprecīzo informāciju un dzēst to, kad tas ir pieļaujams.

Jūsu Personas datu aizsardzība

Jūsu Personas datu drošība mums ir ļoti svarīga. Mēs piemērojam un esam apņēmušies piemērot atbilstošus un mūsdienīgus tehniskos un fiziskos līdzekļus, lai aizsargātu jūsu Personas datus pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu vai zudumu, izmaiņu veikšanu, nesankcionētu izmantošanu, izpaušanu vai piekļuvi un visiem citiem nelikumīgajiem apstrādes veidiem.

Tā kā internets nav pilnīgi droša vide, mēs nevaram garantēt, ka informācija, kuru jūs pārsūtat uz vai izmantojot mūsu Tīmekļa vietni, netiks iegūta, izpausta, grozīta vai iznīcināta, pārkāpjot mūsu drošības līdzekļus vai kā citādi. Šādos gadījumos mēs rīkosimies saskaņā ar ES Vispārīgo datu aizsardzības regulu, nekavējoties un, ja iespējams, ne vēlāk kā 72 stundu laikā pēc attiecīgās informācijas iegūšanas, ziņosim par datu aizsardzības pārkāpumu vietējai datu uzraudzības iestādei.

Datu subjekta tiesības un pretenziju apstrāde

Ceram, ka jums neradīsies pretenzijas pret mums vai mūsu sniegtajiem pakalpojumiem un jūs izprotat pamatoto nepieciešamību iegūt par jums noteikta veida informāciju. Ja jūs neapmierina, kādā veidā mēs izmantojam jūsu Personas datus, vai jūs vēlaties saņemt plašāku informāciju par datu apstrādes darbībām, sazinieties ar mums, nosūtot e-pastu uz [email protected]

Jūs arī pastāv tiesības sazināties ar vietējo datu uzraudzības iestādi, lai saņemtu plašāku informāciju par jūsu, kā Datu subjekta, tiesībām vai iesniegtu sūdzību.

Piekrišana

Sniedzot mums savu piekrišanu šai Politikai, jūs piekrītat savu Personas datu apstrādei un izpaušanai šajā tīmekļa vietnē norādītajiem mērķiem un veidam.

Politikas atjauninājumi

Mēs varam ik pa laikam atjaunot šo Politiku, lai atspoguļotu visus mūsu uzņēmējdarbības uzlabojumus vai izmaiņas, un jūs tiksiet par to pienācīgi informēts pirms izmaiņas stāsies spēkā. Ja nepiekrītat kādām no veiktajām izmaiņām, varat nekavējoties atsaukt savu piekrišanu un pārtraukt mūsu pakalpojumu izmantošanu vai sazināties ar mums.